BN NPO 2

TRANSPORT & LOGISTICS

From our Experienced Team

  •  One Stop Logistics Service Provider
  •  Fleet Management
  • Warehouse Management
  • Good location for distribution center

One Stop Service มีหลักการ 2 ส่วนคือ  “4 เพิ่ม” และ  ” 3 ลด”

“4 เพิ่ม” คือ

1. เพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนอง
2. เพิ่มความสะดวกในการติดต่อ
3. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้มาก เพื่อให้เขาสามารถเข้าไปติดต่อใช้บริการได้สะดวก
4. เพิ่มความชัดเจนในการให้บริการ

และ “3 ลด” คือ
1. ลดขั้นตอนในการติดต่อ
2. ลดเวลาในการติดต่อ
3. ลดการเลือกปฏิบัติ

Fleet management คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล real-time ที่ได้จากอุปกรณ์บนตัวรถ มาแสดงผลในรูปแบบตำแหน่งแผนที่แบบเคลื่อนไหวและข้อมูลตำแหน่งแบบหลายช่วงเวลา รายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในระบบสารสนเทศการขนส่งและสารสนเทศทางธุรกิจอื่นได้

ประโยชน์ของ Fleet Management

  • ลดระยะเวลาการขนส่ง
  • สะดวกในการบริหารจัดการ และอำนวยการขนส่ง แบบเรียลไทม์
  • ง่ายต่อการควบคุมการทำงานของพนักงาน และรักษาวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ
  • ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์และสินค้า
  • สามารถนำข้อมูลการขนส่งมาประมวลผลและวางแผนร่วมกับระบบการกระจายสินค้าของบริษัท

ระบบการจัดการคลังสินค้าที่ยอดเยี่ยม ระบบของเรามุ่งเน้นเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้ สามารถปรับปรุงให้สินค้าคงคลังมีความแม่นยำ  ลดระยะเวลาในกระบวนการสั่งซื้อ และ ลดความบกพร่องในกระบวนการจัดการภายในคลังสินค้า และ ลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง รวมไปถึงสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ระยะทางระหว่างบริษัทกับแหล่งขนส่งสินค้าที่สำคัญ
ssssss

The Latest News

12
Dec

ไทยชูยุทธศาสตร์โลจิสติกส์สู่ " ฮับอาเซียน"

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ในปัจจุบันว่า ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับ 2 (พ.ศ. 2556-2560) พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (จีดีพี) อยู่ที่ร้อยละ 14 ในปี 2556 ส่วนมูลค่าเพิ่มของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ภายในประเทศมีมูลค่าอยู่ที่ 3.1...
29
Sep

โครงการ Wood Pellet เพื่อการส่งออกและใช้ในประเทศ

Biomass Pellet ธุรกิจหมื่นล้านที่เมืองไทยเราได้เปรียบทั้งด้านภูมิศาสตร์ ความสามารถในการผลิตเครื่องจักร และเป็นศูนย์กลาง Logistics ในอาเซียน อีกทั้งยังล้อมรอบไปด้วยกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ซึ่งทั้ง 4 ประเทศเพื่อนบ้านล้วนมีความหลากหลายทางชีวภาพไม่แพ้คนไทย โอกาสจึงเป็นของผู้ที่มีความพร้อมก่อน ธุรกิจเกษตร-พลังงานอย่าง Biomass...
09
Jun

ส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนมีโอกาสโต 8%

ส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนมีโอกาสโต8% ด้วยแรงส่งจากความแข็งแกร่งในการเจาะตลาดญี่ปุ่น-อาเซียน ช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา แม้หลายธุรกิจจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างซบเซา ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ แต่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เป็นธุรกิจหนึ่งที่เติบโตสวนกระแส โดยแสดงให้เห็นจาก ภาพรวมการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนของไทยปี 2556 มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,237.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวถึง 8.3% เมื่อเทียบกับปี 2555...
21
May

ไทย จะเป็นศูนย์กลาง โลจิสติกส์ อาเซียน ถ้า...

แผนภาพผลประโยชน์ AEC ปลายปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง ไทยและเพื่อนบ้านอีก 9 ประเทศ จับมือกันก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community เพื่อผนึกความแข็งแกร่ง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้สมาชิกอาเซียนจึงเล็งเห็นว่าจำนวนประเทศทั้ง 10 ประเทศ...