ไทยชูยุทธศาสตร์โลจิสติกส์สู่ ” ฮับอาเซียน”

12
Dec

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ในปัจจุบันว่า

ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับ 2 (พ.ศ. 2556-2560) พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (จีดีพี) อยู่ที่ร้อยละ 14 ในปี 2556 ส่วนมูลค่าเพิ่มของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ภายในประเทศมีมูลค่าอยู่ที่ 3.1 แสนล้านบาท โดยภายในปี 2560 คาดว่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 12 และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจการให้บริการ โลจิสติกส์ภายในประเทศ จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 แสนล้านบาท

กรมมีนโยบายในการจัดเวทีเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะและยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยการจัดตั้ง ศูนย์ให้คำปรึกษานักลงทุนไทย (Business Consulting Unit) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมกันนี้ระหว่างวันที่ 2-4 ก.ย.ปีหน้า กรมจึงต่อยอดด้วยการผสานความร่วมมือกับผู้จัดงานภาคเอกชน โดย “รี้ด เทรดเด็กซ์” เปิดตัวงาน Logistix ในปี 2015 เพื่อประกาศศักยภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติด้วย

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.