Archives -

12
Dec

ไทยชูยุทธศาสตร์โลจิสติกส์สู่ ” ฮับอาเซียน”

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ในปัจจุบันว่า ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับ 2 (พ.ศ. 2556-2560) พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (จีดีพี) อยู่ที่ร้อยละ 14 ในปี 2556 ส่วนมูลค่าเพิ่มของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ภายในประเทศมีมูลค่าอยู่ที่ 3.1 แสนล้านบาท โดยภายในปี 2560 คาดว่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 12 และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจการให้บริการ โลจิสติกส์ภายในประเทศ จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 แสนล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้นโยบายของพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ มุ่งเน้นในการพัฒนาเพื่อยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์แห่งอาเซียน ขณะที่ กรมมีนโยบายในการจัดเวทีเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะและยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยการจัดตั้ง ศูนย์ให้คำปรึกษานักลงทุนไทย (Business Consulting Unit) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมกันนี้ระหว่างวันที่ 2-4 ก.ย.ปีหน้า กรมจึงต่อยอดด้วยการผสานความร่วมมือกับผู้จัดงานภาคเอกชน โดย “รี้ด เทรดเด็กซ์” เปิดตัวงาน Logistix ในปี 2015 เพื่อประกาศศักยภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติด้วย

29
Sep

โครงการ Wood Pellet เพื่อการส่งออกและใช้ในประเทศ

Biomass Pellet ธุรกิจหมื่นล้านที่เมืองไทยเราได้เปรียบทั้งด้านภูมิศาสตร์ ความสามารถในการผลิตเครื่องจักร และเป็นศูนย์กลาง Logistics ในอาเซียน อีกทั้งยังล้อมรอบไปด้วยกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ซึ่งทั้ง 4 ประเทศเพื่อนบ้านล้วนมีความหลากหลายทางชีวภาพไม่แพ้คนไทย โอกาสจึงเป็นของผู้ที่มีความพร้อมก่อน ธุรกิจเกษตร-พลังงานอย่าง Biomass Pellet เกษตร-พลังงาน พันธุ์แท้อย่างชีวมวลอัดแท่ง (Biomass Pellet) ปัจจัยสู่ความสำเร็จมี 3 ประการ คือ 1.ตลาด และราคา 2.ประสิทธิภาพเครื่องจักร และ 3.ชีวมวลที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ตลาดและราคานาทีนี้หมดปัญหา ผู้ซื้อมากรายในราคาตลาดโลก ($145-155 USD/ ตัน) มารอรับซื้อถึงหน้าโรงงาน เครื่องจักรกลสำหรับนำมาผลิต ก็มีให้เลือกตั้งแต่ของไทยจนถึงนำเข้าจากประเทศจีน และเกรดพรีเมี่ยมจากฟากยุโรป สำหรับบทความฉบับนี้ ขอนำท่านไปคุยกับปรมาจารย์ด้านการปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วมาตลอดชีวิตราชการ และเยี่ยมชมโรงงานผลิต Biomass Pellet คุณภาพไทยทำ ที่ผลิตเพื่อส่งออกมานานปีกันดีกว่า เกษตรพลังงานอย่าง Biomass Pellet อาจเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะต้นๆ และจะชลอตัวลงเนื่องจากหาวัตถุดิบยากขึ้น ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น …

9
Jun

ส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนมีโอกาสโต 8%

ส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนมีโอกาสโต8% ด้วยแรงส่งจากความแข็งแกร่งในการเจาะตลาดญี่ปุ่น-อาเซียน ช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา แม้หลายธุรกิจจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างซบเซา ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ แต่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เป็นธุรกิจหนึ่งที่เติบโตสวนกระแส โดยแสดงให้เห็นจาก ภาพรวมการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนของไทยปี 2556 มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,237.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวถึง 8.3% เมื่อเทียบกับปี 2555 สูงกว่ายอดการส่งออกรวมที่หดตัว 0.3% ในขณะที่ 2 เดือนแรกของปี 2557 มีมูลค่าส่งออกทั้งสิ้น 188.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโต 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งยังคงรักษาอัตราการขยายตัวในระดับที่ดีกว่าการส่งออกรวมของไทยที่ขยายตัวเพียง 0.2%

Page 1 of 6