Category - News

21
Apr

วาง “แม่สอด-เมียวดี” เป็นศูนย์กลางสินค้า AEC

ในบรรดาแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเนื้อหอมที่สุดอย่างเมียนมาร์ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่มีความพยายามจากภาคเอกชนที่จะผลักดันให้มีฐานะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น “เราใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวนำเพื่อให้คนพม่าได้รู้จักที่จะใช้สินค้าของไทยผ่านการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเยือนเป็นการสร้างอุปสงค์ให้เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงค่อยนำการค้าขายตามไป” นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก บอกเคล็ดลับในการทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ในบรรดาแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเนื้อหอมที่สุดอย่างเมียนมาร์ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่มีความพยายามจากภาคเอกชนที่จะผลักดันให้มีฐานะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เรียกได้ว่าเป็นเมืองชายแดนขนาดย่อมแต่มูลค่าการค้ากลับไม่เล็กไปตามขนาดของชุมชนเมือง เพราะในปี 2556 ที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยที่ด่านแม่สอด-เมียวดีแห่งนี้มีมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านบาท

17
Apr

บทความ:การติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

การติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เรียบเรียงโดย  อรพิน  อุดมธนะธีระ  ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ สำนักโลจิสติกส์ ที่มาจาก  Logistics Forum ปีที่ 5 ฉบับที่ 21 มีนาคม – เมษายน 2557        จากกระแสความใส่ใจในสุขอนามัยของผู้บริโภค ส่งผลต่อการออกกฎระเบียบต่างๆ มาควบคุมผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่ว่าจะเป็น GMP, HACCP, BRC, ISO และอื่นๆ อีกหลายมาตรฐานและมาตรการ รวมถึงการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ หรือ Traceability ก็เป็นหนึ่งมาตรการที่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ออกกฎระเบียบนี้ขึ้นเพื่อกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าในอุตสาหกรรมอาหาร แสดงถึงแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตต่างๆ ให้กับผู้บริโภคได้สามารถเข้าถึงข้อมูล และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่สินค้าอาหารนั้นๆ มีปัญหา      วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ คือ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่าย และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกคืนสินค้าที่มีปัญหากลับอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยอาศัยหลักการระบุที่มาและที่ไปของตัวสินค้า ซึ่งต้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งการควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิต การบรรจุ การขนส่ง และการจำหน่าย หรือตั้งแต่เริ่มผลิตไปตลอดทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล ทั้งระบบเอกสาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนอุปการณ์ต่างๆ เช่น เครื่องบันทึกและอ่าน …

1
Apr

เออีซีคึก เชฟรอนผุดศูนย์รถใหญ่ครั้งแรกในเอเชีย

หลังจากอุตฯขนส่งของไทยเติบโตอย่างมากส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเตรียมรองรับเออีซี ที่จะเริ่มกันในเร็วๆ นี้ ถนนหนทางต่างๆ โดยเฉพาะ รถบรรทุกใหญ่บรรดาผู้ประกอบการทั้งผู้จำหน่ายรถบรรทุกและ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าต่างเตรียมพร้อมในด้านของน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่องและบริการที่เกี่ยวกับรถก็ขยับตามไปด้วยล่าสุด บริษัท เชฟรอน(ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่น คาลเท็กซ์ เดโล่ ประเดิมศูนย์บริการสาขาต้นแบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เดโล่ เอ็กซ์เพรส ลูป แห่งแรกในประเทศไทย และแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เจาะกลุ่มผู้ใช้รถเพื่อการพาณิชย์ ชุตินธร ปักเข็ม ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นประเทศไทย บริษัท เชฟรอน(ไทย) จำกัด กล่าวว่า ปกติการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไม่มีให้บริการเฉพาะเจาะจงรถเพื่อการพาณิชย์ ส่วนใหญ่มีแต่ ให้บริการรถนั่งทั่วไปซึ่ง เชฟรอน เห็นช่องว่างตลาดนี้ประกอบกับเพื่อเป็นการรองรับการให้บริการภาคขนส่งที่จะขยายตัวขึ้นในอนาคต ทำให้เชฟรอน เริ่มนำร่อง ศูนย์บริการต้นแบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เดโล่ เอ็กซ์เพรส ลูปเป็นครั้งแรก “เดโล่ เอ็กซ์เพรส ลูป” จะเน้น ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเต็มรูปแบบครบวงจร ประกอบด้วย บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรก น้ำยาหม้อน้ำ และบริการอัดจาระบี ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง อาทิ คาลเท็กซ์ เดโล่ โกลด์ อัลตร้า ที่สามารถยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้มากกว่า 30,000 กิโลเมตร โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง และคาลเท็กซ์ …

Page 1 of 4