Tag - SCANIA

10
Mar

SCANIA เปิดเกมรุกลงภูมิภาค รับ AEC นำร่องเปิดศูนย์ เชียงใหม่ ขอนแก่น

สร้างศูนย์บริการลูกค้าอีสานและเหนือ พร้อมเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ภูมิภาคบูม ค่ายรถใหญ่เร่งปูพรมสร้างศูนย์บริการบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ หวังเป็นฐานการขยายตลาดและให้บริการลูกค้ารับเปิด AEC ล่าสุด สแกนเนีย หนึ่งในผู้นำธุรกิจรถบรรทุกและรถโดยสารเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ เดินหน้าเปิดศูนย์บริการ เชียงใหม่ ขอนแก่น หวังใช้เป็นศูนย์กลางในเชื่อมต่อพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน เพื่อขยายตลาดและการบริการแก่ลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย  มร.เจมส์ อาร์มสตรอง มร.เจมส์ อาร์มสตรอง ผู้อำนวยการ สแกนเนีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวถึงนโยบายของ สแกนเนีย ที่มีต่ออาเซียนและประเทศไทยว่า สแกนเนีย ให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็นศูนย์กลางสำคัญของอาเซียน ในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะหลังการเปิด AEC จะทำให้ตลาดรถขนส่งและรถโดยสารขนาดใหญ่มีการขยายตัวและเติบโตเพิ่มอีกมาก ทั้งจากธุรกิจการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค รวมถึงการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวในอาเซียนและนักท่องเที่ยวจากทวีปอื่น ดังนั้น สแกนเนีย จึงให้ความสำคัญกับการขยายศูนย์บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นการให้บริการแก่ลูกค้า สแกนเนีย ในประเทศไทย และอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างฐานในการเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไทย (Network Expansion)  แม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจไปบ้าง แต่น่าจะเป็นแค่ช่วงเวลาระยะสั้นและคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในไตรมาส 3 และ 4 ของปี โดยการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคถือว่าได้รับผลกระทบไม่มาก ธุรกิจต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่และการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้น สแกนเนีย …